OK24

Stat

Afstemningen om overenskomstaftalerne er slut. Det blev et stort ja til de nye overenskomstaftaler. På statens område stemte 79 procent af medlemmerne 'JA'. Stemmeprocenten var på 76 procent.

Her er hovedpointerne fra forliget:


Rammen

Den økonomiske ramme i forliget er 8,8 %. Den økonomiske ramme er den samlede mængde penge, der er afsat til forbedringer i perioden.

Lønstigning

Med det generelle forlig forventer vi, at reallønnen sikres. Der tages udgangspunkt i den faste samlede løn pr. 1 april 2024, når den første lønstigning gives.

Den generelle lønstigning i overenskomstperioden er 6,3 %, og dertil er der skønnet 1,1 % til reguleringsordningen, hvilket giver en samlet lønstigning på 7,4 %.

  • I april 2024 stiger lønnen med 5,89 % inkl. reguleringsordning.

  • I april 2025 stiger lønnen med 1,31 % inkl. reguleringsordning.

Organisationsmidler

Der er afsat 0,9% til forbedringer på organisationsaftalerne. Det giver i perioden en samlet lønforbedring på op til 8,3 %, hvilket medvirker til at opretholde balance mellem de private og offentlige lønninger.

Organisationsmidlerne bruges ved de enkelte overenskomstforhandlinger. Dansk El-Forbund har valgt at lægge 0,9 % på pensionen, som hæves til 16,6 %.

Pension fra dag 1 af din ansættelse

Pensionskarensen og minipensionen fjernes helt fra 1. april 2024.

Bedre barselsforhold

Der sker flere forbedringer på barselsområdet fra 1. april 2024.

Barsel med fuld løn til den anden forælder bliver forlænget med 3 uger – fra 9 uger til 12 uger.
Soloforældre får 10 uger mere med fuld løn.

Adoptanter får 3 uger mere med fuld løn (10+10+6 uger).

Større ferietillæg

Som kompensation for indgrebet i forhold til store bededag er der blevet forhandlet et højere ferietillæg på 0,52 %. Det betyder, at ferietillægget fra den 1. april 2025 bliver på 2,02 %.

Bedre værktøjer for tillidsrepræsentanter

  • Fra den 1. april 2024 får tillidsrepræsentanterne mulighed for at møde nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.

  • Fra den 1. april 2025 får tillidsrepræsentanter mulighed for at forhandle en aftale om at vælge flere tillidsrepræsentanter, hvis arbejdspladsen ligger på flere geografiske lokaliteter.

Større mulighed for frihed

Fra den 1. maj 2025 gives der giver:

  • mulighed for at opspare frihed til senere afvikling (højst 15 dage)

  • valgfrihed mellem løn og pension af den del af din pension, der overstiger 15 %.

Forlig på det statslige område

Læs om OK24-forligene på det statslige område. Se hvor vi er i processen, og hent protokollater for det generelle forlig og organisationsforligene, når de foreligger.