OK25

Om OK25

Ved OK25 forhandles overenskomsterne på det private område. Forslag og krav til forhandlingerne kommer fra medlemmerne i Dansk El-Forbund. Her på siden vil du kunne følge forløbet op til OK25. Siden opdateres løbende.

Giv os din mening!

Hvad skal vi sætte fokus på i OK25?

 

 

Overenskomsterne og 'Den danske model'

Det centrale for det danske arbejdsmarked er, at det bygger på frivillige aftaler, overenskomster, der indgås mellem arbejdsgivere og de overenskomstforhandlende fagforeninger som fx Dansk El-Forbund. Det betyder, at staten sjældent lovgiver på de områder, som overenskomsten omfatter. Derfor er der fx ikke nogen lov om mindsteløn i Danmark.

Men staten understøtter parternes aftalesystem på forskellig vis, blandt andet gennem Forligsinstitutionen. I fagbevægelsen kæmper vi også for at få indflydelse på de mange love, der har betydning for forholdene på arbejdsmarkedet som fx ferieloven.

Denne måde at håndtere det danske arbejdsmarked på, er det, der ofte kaldes ’Den danske model’.

Hvad forhandles i overenskomsterne?

En overenskomst indeholder typisk:

 • Mindsteløn: Den laveste grænse for hvad en medarbejder skal have i løn 
 • Sygdom: Tillæg til sygedagpenge man får ved sygdom og barselsorlov 
 • Pension: Arbejdsgivers og eventuelt medarbejders bidrag til arbejdsmarkedspensionsordninger 
 • Arbejdstid: Den ugentlige arbejdstid, skiftehold, forskudt tid og weekendarbejde 
 • Ferie: Omfanget af hvor mange fridage man som arbejdstager har ret til og betaling herfor 
 • Overarbejdsløn: Betalingen for overarbejde, dag-/ natarbejde samt arbejde på weekend og helligdage
 • Efter- og videreuddannelse: Arbejdsgiverens bidrag til lønmodtagerens efteruddannelse 
 • Opsigelsesvarsel: Tidsfristerne for henholdsvis arbejdsgivere og arbejdstager for at sige op 
 • Lærlinge: Særlige satser og rettigheder for lærling 
 • Seniorpolitik: Arbejdsgiverens bidrag til at gøre arbejdet attraktivt for ældre medarbejdere 
 • Tvistafklaring: Uenigheder og tvister mellem arbejdstagere og arbejdsgivere kan afgøres i særligt fagligt retssystem

 

Seneste nyheder om OK25

Før, under og efter forløbet

Gå til siden "Før, under og efter forløbet", hvor du kan læse om, hvornår og i hvilken rækkefølge de vigtigste dele af OK25-forløbet finder sted. På siden kan du også se en tidslinje, som giver overblik over hele forløbet.

Se, hvad vi opnåede i de seneste forhandlinger