OK24

Kommuner

Afstemningen om overenskomstaftalerne er slut. Det blev et stort ja til de nye overenskomster. På det kommunale område stemte 84 procent af DEF-medlemmerne 'JA'. Stemmeprocenten var på 72.

Her er hovedpointerne fra forliget:

Rammen

Den økonomiske ramme i forliget er 8,8%. Den økonomiske ramme er den samlede mængde penge, der er afsat til forbedringer i perioden og er fastsat via forliget på statens område.

Lønstigning

Med det generelle forlig forventer vi, at reallønnen stiger. Der tages udgangspunkt i den faste samlede løn pr. 1. april 2024, når den første lønstigning gives. Den generelle lønstigning i overenskomstperioden er 6,51%, inklusive en skønnet stigning pga. 2,07% til reguleringsordningen.

  • I 2024 stiger lønnen med 5,74% inkl. reguleringsordning.
  • I 2025 stiger lønnen med 0,77% inkl. reguleringsordning. Reguleringsordningen baseres fra 1. oktober 2025 på Danmarks Statistiks standardberegnede lønindeks.

Der skønnes at være en prisudvikling på 4,34% i overenskomstperioden og derved en reallønsforbedring.

Organisationsmidler

Der er afsat 2% til forbedringer på organisationsaftalerne. Disse udmøntes den 1. april 2025. Organisationsmidlerne bruges ved de enkelte overenskomstforhandlinger.

På 'Håndværker og IT-Supporter' stiger løntrin 21 til løntrin 22 + 1.750. Pension hæves med 1,75% Karensperiode på 5 måneder fjernes. Dispositionstillæg hæves med 380 kr.

På 'Assistenter, mestre og driftsledere' stiger løntrin 32 til løntrin 33, løntrin 41 + 4.500 kr. ændres til løntrin 41 + 11.000 kr. Pension hæves med 0,27% og fritvalgsdelen af pensionen ændres fra 15,79% til 15%.

På arbejdstidsaftalen hæves betalingen for forskudttid fra 20,33 til 20,53, 24,14 hæves til 24,38, 44,47 hæves til 44,92. Tillæg for rådighedsvagt hæves fra 24,45 til 24,69 og 29,24 hæves til 29,53, disse tal er på 31/3-2000 niveau. Derudover er der aftalt pension på 1% på arbejdstidsaftalen.

Det giver i perioden en samlet lønforbedring på op til 8,51%.

Bedre barselsforhold

Der sker flere forbedringer på barselsområdet fra 1. april 2024.

Barsel med fuld løn til den anden forælder bliver forlænget med 3 uger – fra 7 uger til 10 uger. Soloforældre får 10 uger mere med fuld løn. Adoptanter får 3 uger mere med fuld løn (10+10+6 uger).

Større ferietillæg

Som kompensation for indgrebet i forhold til store bededag er der blevet forhandlet en forhøjelse af ferietillæg på 0,53%. Det betyder, at ferietillægget fra den 1. maj 2024 bliver på 1,48%.

Bedre værktøjer for tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanterne får mulighed for at møde nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.

Tillidsrepræsentanter får mulighed for at forhandle en aftale om at vælge flere tillidsrepræsentanter. Fra 1. oktober 2024 er der mulighed for at indkalde en mægler hvis enighed ikke kan opnås.

Større mulighed for frihed

Fra den 1. april 2025 gives der mulighed for at opspare frihed til senere afvikling (højst 15 dage).

 

Forlig på det kommunale område

Læs om OK24-forligene på det kommunale område. Se hvor vi er i processen, og hent protokollater for det generelle forlig og organisationsforligene, når de foreligger.