OK24

Om OK24

Afstemningen om overenskomster på det offentlige område (stat, region og kommune) er afsluttet - det blev et stort ja til de nye overenskomstaftaler. Se forligene for stat, region og kommune nedenfor.

Seneste nyheder om OK24

Tidslinje for OK24

5. januar 2024

Første generelle forhandlingsmøde vedr. løn- og arbejdsvilkår for 140.000 ansatte i sundhedsvæsenet. (Regionalt)

19. januar 2024

CFU-formand Rita Bundgaard møder finansminister Nicolai Wammen til et politisk midtvejsmøde. (Statsligt)

28. januar 2024 (senest)

De enkelte organisationers forhandlinger med KL går i gang (Kommunalt)

29. januar 2024

Det første forhandlingsmøde mellem regionerne og det enkelte fagforbund skal være afholdt. (Regionalt)

5. og 6. februar 2024

Efter planen sættes slutspurten på CFU-forliget ind. Forliget sætter den økonomiske ramme for resten af OK24. (Statsligt)

9.-11. februar 2024

Efter planen har CFU og Finansministeren skrevet under. FF og KL mødes i weekenden og forventer at at lande et forlig for kommunalt ansatte. (Kommunalt)

11. februar 2024

Et realistisk bud på datoen, hvor det såkaldte fire-ugers vindue åbner, hvor der forhandles på de enkelte organisationsområder. (Statsligt)

16-18. februar 2024

Her forventes det, at der forhandles uden bagkant for at lande et generelt forlig på det regionale område. (Regionalt)

29. februar 2024

Deadline for organisationsaftaler - med mindre andet aftales mellem parterne på et specifikt område. (Kommunalt/Regionalt)

11. marts 2024

Dette er sandsynligvis datoen, hvor alle statslige overenskomstaftaler er på plads. (Statsligt)

20. marts 2024

Overenskomsterne skal fornyes. Parterne har aftalt, at der kan varsles strejke fra 20. marts kl. 12. Strejke kan tidligst ske fra 1. april.

11. april 2024

Sidste frist for medlemmernes afstemning om overenskomstaftalerne. 

15. april

Stemmeresultaterne for OK24 offentliggøres.