Forliget som blev indgået på det kommunale område

Forhandlingsresultat

15. februar indgik Forhandlingsfællesskabet (FF) og Kommunernes Landsforening (KL) forlig for en 3-årig overenskomstperiode.

Forliget behandles på et ekstraordinært bestyrelsesmøde 16. februar og efterfølgende på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Der vil i sammenhæng med repræsentantskabsmødet blive fastsat en frist for organisationernes tilbagemelding til Forhandlingsfællesskabet om endelig stillingtagen til forliget.

Kilde: Forhandlingsfællesskabet