Forliget som blev indgået på det regionale område

Forhandlingsresultat

21. februar indgik Forhandlingsfællesskabet (FF) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn forlig for en 3-årig overenskomstperiode.

Forliget blev behandlet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. februar og efterfølgende på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Der vil i sammenhæng med repræsentantskabsmødet blive fastsat en frist for organisationernes tilbagemelding til FF om endelig stillingtagen til forliget.

Kilde: Forhandlingsfællesskabet