Forliget som blev indgået på det statslige område

Forhandlingsresultat OK21

Fakta om CFU-forliget fra OAO-Stat.

Resultat – generelt

 • 3-årigt forlig
 • Reallønssikring
 • Reguleringsordningen fortsætter uændret
 • Samlet økonomi på 6,75 procent
 • Større betydningsfulde elementer: Senior og Minipension (se længere nede)

Resultat – løn og økonomi

 • Aftalte lønstigninger på 4,42 procent sikrer reallønnen
 • Forventet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,63 procent
 • Andre formål 0,20 procent
 • Lønstigninger jævnt fordelt over perioden
 • Skønnet reststigning på 0,50 procent pr. år
 • Et samlet økonomisk resultat på 6,75 procent over perioden, inkl. reststigning
 • Fokus på ”overhæng”

Reguleringsordningen

 • Fortsætter uændret med udmøntning 80/80 begge veje
 • Sikrer at lønudviklingen følger den private lønudvikling
 • Positive udmøntninger (forsigtighedsprincip)
 • Udmøntninger pr. 1 april 2022 og 1. april 2023
 • Projekt om nye lønindeks fortsætter

Seniorområdet

 • Seniorbonus på 0,8 procent af den sædvanlige løn
 • Fra 62 år i det år de fylder 62 (den kommunale model)
 • Kan veksles til 2 fridage eller pension
 • Udbetales én gang årligt
 • Vælges for ét år ad gangen
 • Ikke timelønnede

Minipension

 • Karens nedsættes fra 4 til 2 år
 • Aldersgrænsen på 25 år fjernes
 • Finansieret af CFU-rammen – OAO må selv færdiggøre.
 • Arbejdsgiver stærkt interesseret i afskaffelse

Alle skal have en overenskomst

 • Pensionerede omfattes af fællesoverenskomsten (drøftelser i perioden)

Kompetenceudvikling

 • Fortsætter med samme økonomiske ramme
 • Aftalen fortsætter uændret
 • Mulighed for løntilskud til særlige indsatser i OAO-fondsgruppen
 • Tilpasning af det centrale partssamarbejde i Kompetencesekretariatet

Samarbejdsudvalg og samarbejdssekretariatet

 • Styrkelse af Samarbejdssekretariatet: forøgelse af bevilling begrundet i en øget efterspørgsel og nye indsatser
 • Nye målrettede indsatser: medarbejderinddragelse i forbindelse med udbud, genudbud og udlicitering, samarbejde SU/AMO (psykisk arbejdsmiljø) og grøn omstilling

Tillidsrepræsentantområdet

 • Drøftelse af tidsforbrug i forhold til sædvanlige opgaver, herunder evt. reduktion af arbejdsopgaver
 • Relevante lønoplysninger skal tilfalde tillidsrepræsentant, eller organisationen (hvor der ikke er tillidsrepræsentant)

Øvrige emner

 • Løn under sorgorlov
 • Lønberegningsreglerne (aflønning på brudte datoer)
 • Lederuddannelse vedr. psykisk arbejdsmiljø fortsætter
 • Styrket fokus på medarbejdersamtale seniorer
 • Gruppelivsforbedringer
 • Ydelsessammensætningsaftale (øget muligheder for pensionsforbedringer)

Hvad måtte vi slippe

 • Organisationspuljer og fritvalgsordning
 • Øvrige krav vedrørende vedr.: TR og SU, seniorer, ny løn, arbejdsliv og arbejdsmiljø, barsel og barns sygdom, tryghed

Hvad undgik vi

 • MEDST’s krav til arbejdstidsaftalen, herunder forringelser af særydelser og års- eller kvartalsnorm
 • Aftale om FN-tillæg

Periodeprojekter og drøftelser

 • Partnerskab for udvikling af attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser
 • Fokus på anvendelse af timelønsansættelser, vikarer, tidsbegrænsede- og deltidsansættelser på få timer
 • Videreudvikling af nye lønsystemer
 • Styrket seniorindsats