Elektrikeroverenskomsten OK23 - forlig

Elektrikeroverenskomsten og El-Fagets Funktionæroverenskomst

Den 8. marts 2023 blev der indgået forlig mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund.

Overenskomst:

Find din overenskomst her. Det er kun muligt at tilgå overenskomsterne, hvis du er logget ind som medlem af Dansk El-forbund:

Elektrikeroverenskomsten 2023-2025 

El-Fagets Funktionæroverenskomst 2023-2025

Bemærk, at du nederst på siden kan finde protokollaterne for henholdsvis Elektrikeroverenskomsten og El-Fagets Funktionæroverenskomst. 

Resultat for Elektrikeroverenskomsten og El-Fagets Funktionæroverenskomst OK23

Flekstidsaftale:

I OK23-forliget med Tekniq Arbejdsgiverne er der aftalt en mulighed om flekstid. Men hvad betyder det?
Næstformand i Dansk El-Forbund, Christian Elgaard, gør dig klogere på en flekstidsaftale.
Få svar på spørgsmål som:

  • Hvad er forskellen mellem fikstid og flekstid?
  • Har jeg ret eller pligt til en flekstidsaftale?
  • Kan en flekstidsaftale opsiges?
  • Hvordan indgår man en flekstidsaftale?

 

Løn og lokale lønforhandlinger

Forbundsformand Benny Yssing forklarer forhandlingsresultaterne på lønområdet.

 

Nye muligheder for tillidsrepræsentanter

Dansk El-Forbunds næstformand Lars Kræmer fortæller om de nye muligheder for TR'er i overenskomsten:

  • Muligheden at få indsigt i virksomhedens indtjening, ordrebog, regnskab og fremtidsudsigterne
  • Muligheden for at mødes med nye kolleger i arbejdstiden med fokus på organisering og samarbejde
  • Muligheden for at vælge tillidsrepræsentant i arbejdstiden.

 

Protokollater for Elektrikeroverenskomsten: 

1. Protokollat om lønforhold og betalingssatser
2. Protokollat om §17 - Elektrikerlærlinger - redigering og opdatering af bestemmelser for elektrikerlærlinge
3. Protokollat om Kompetenceudviklingsstøtte som alternativ til arbejdsfordeling og lettere administration i El-branchens kompetenceudviklingsfond
4. Protokollat om Forenklet lønstruktur for lærlinge omfattet af Elektrikeroverenskomst
5. Protokollat om Udvalgsarbejde om guidelines til et godt lokalt samarbejde mellem virksomheden og tillidsrepresæntanten
6. Protokollat om Organisationsaftale om tillidsrepræsentanters ret til frihed i forbindelse med indkaldte informationsmøder
7. Protokollat om Aftale om ansættelsesbeviser (implementering af direktiv EU 2019/1152 af 20. juni 2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union)
7.1. Protokollat om Bilag til Protokollat 7 om aftale om ansættelsesbeviser
8. Protokollat om Udvalgsarbejde om databeskyttelse
9. Protokollat om Bidrag til Fritvalgsordning for nyoptagne virksomheder
10. Protokollat om Flekstid
11. Protokollat om El-Branchens Akkordsystem (EBA)
12. Protokollat om Overførsel af ferie
13. Protokollat om Adgang til at fravige ferielovens § 7 om ferie på forskud samt prinicppet i ferielovens § 15 om varsling af ferie, der ikke er optjent på afholdelsestidspunktet
14. Protokollat om Pensionsberegning af feriegodtgørelse omfattet af feriegarantiordning
15. Protokollat om Ændring af bestemmelser om barsel
16. Protokollat om Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov
17. Protokollat om Arbejde på havvindmøller
18. Protokollat om Digitalisering
19. Protokollat om Udvalgsarbejde om evt. sammenlægning af Industriens Overenskomst §§ 14 og 15
20. Protokollat om Ny viden om tilrettelæggelse af natarbejde
21. Protokollat om Anbefaling om øget screening af natarbejde
22. Protokollat om Overvågning af natarbejde
23. Protokollat om Gravides natarbejde
24. Protokollat om Nye regler og rammer vedr. natarbejde
25. Protokollat om Udvalgsarbejde om uddannelse samt informations- og vejledningsmateriale ved natarbejde
26. Protokollat om Udvalgsarbejde om arbejdsudleje og om afdækning af udvikling af andre arbejdsformer
27. Protokollat om Bekræftelse af eksisterende samarbejde om arbejdsmiljø
28. Protokollat om Løndannelsen i Elektrikeroverenskomsten
29. Protokollat om Styrkelse af tillidsrepræsentanternes rolle
30. Protokollat om Bidrag til Elinstallationsbranchens Uddannelses- og Samarbejdsfond
31. Protokollat om Pensionssatser
32. Protokollat om Udbetaling fra SH-konto/Fritvalgsordning
33. Protokollat om Organisationsaftale om uddannelsesrepræsentant
34. Protokollat om Adgang til at indgå lokale aftaler
35. Protokollat om Pengefaktor for EBA

 

Protokollater for El-Fagets Funktionæroverenskomst

1. Protokollat om regulering af fritvalgsordning
2. Protokollat om Kompetenceudviklingsstøtte som alternativ til arbejdsfordeling og lettere administration i El-branchens Kompetenceudviklingsfond
3. Protokollat om Udvalgsarbejde om guidelines til et godt lokalt samarbejde mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten samt udvidet adgang til uddannelses- og samarbejdsprogram
4. Protokollat om organisationsaftale om tillidsrepræsentanters ret til frihed i forbindelse med indkaldte informationsmøder
5. Protokollat om Aftale om ansættelsesbeviser
5.1 Bilag til Protokollat  5 om Implementering af direktiv EU2019/1152 af 20. juni 2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i den Europæiske Union (arbejdsvilkårsdirektivet)
6. Protokollat om Udvalgsarbejde om databeskyttelse
7. Protokollat om Bidrag til Fritvalgsordning for nyoptagne virksomheder
8. Protokollat om Overførsel af ferie
9. Protokollat om Adgang til at fravige ferielovens § 7 om ferie på forskud samt princippet i ferielvens § 15 om varsling af ferie, der ikke er optjent på afholdelsestidspunktet
10. Protokollat om Ændring af bestemmelser om barsel
11. Protokollat om Pensionssatser og forhøjet pensionsbidrag under barselorlov
12. Protokollat om Arbejde på havvindmøller
13. Protokollat om Digitalisering
14. Protokollat om Orientering af tillidsrepræsentanten vedrørende dækningsområde
15. Protokollat om Ny viden om tilrettelæggelse af natarbejde
16. Protokollat om Anbefaling af øget screening af natarbejdere
17. Protokollat om Overvågning af natarbejde
18. Protokollat om Gravides natarbejde
19. Protokollat om Nye regler og rammer vedr. natarbejde
20. Protokollat om Udvalgsarbejde om uddannelse samt informations- og vejledningsmateriale ved natarbejde
21. Protokollat om Løndannelsen i El-fagets Funktionæroverenskomst
22. Protokollat om Styrkelse af tillidsrepræsentanternes rolle
23. Protokollat om Bidrag til Elinstallationsbranchens Uddannelses- og Samarbejdsfond
24. Protokollat om Udbetaling fra SH-konto/Fritvalgsordning
25. Protokollat om Organisationsaftale om uddannelsesrepræsentant
26. Protokollat om Adgang til at indgå lokale aftaler
27. Protokollat om Tre-måneders samtale
28. Protokollat om Omkostninger i firmapensionsordning
29. Protokollat om Skift af Pensionsleverandør
30. Protokollat om Forhandling af funktionæroverenskomster
31. Protokollat om Pension af feriegodtgørelse omfattet af feriegarantiordning
32. Protokollat om Bekræftelse af eksisterende samarbejde om arbejdsmiljø