Industriens overenskomst OK23 - forlig

Resultat for Industriens Overenskomst OK23

Et stort flertal af medlemmerne i Dansk El-Forbund (DEF) stemte ja ved urafstemningen om de nye overenskomster. Samlet stemte 80 procent af de ansatte i industrien ja til OK23. Dermed er overenskomsterne, som er gældende med tilbagevirkende kraft fra d. 1. marts 2023 godkendt af fagbevægelsens medlemmer.

Overenskomst

Find din overenskomst her. Det er kun muligt at tilgå overenskomsterne, hvis du er logget ind som medlem af Dansk El-forbund:

Industriens Overenskomst 2023-2025

Industriens Funktionæroverenskomst 2023-2025

Industriens Organisationsaftaler 2023-2025

 

Resultat

Her er en oversigt over de vigtigste punkter i forliget.

  • Løn

Mindstebetalingssatsen forhøjes med 9 kr. i overenskomstperioden.

Lærlinge- og elevlønnen forhøjes med 8 % i overenskomstperioden.

Genetillæg reguleres med 8 % i overenskomstperioden.

Overarbejdstillæg, forskudt tid mv. reguleres med 6,5 % i overenskomstperioden.

 

  • Barsel:

Orlov i forbindelse med fødsel/adoption er tilpasset den nye lovgivning. Orlovsperioden er forlænget med 4 uger fra de nuværende 36 uger til samlet 40 uger med betaling af fuld løn. 
Arbejdsgiverdelen af pensionsbidrag under den fødendes barselsorlov forhøjes betragteligt.

 

  • Pension:

Fordelingen af pensionsbidraget ændres pr. 1. juni 2023, således at arbejdsgiverbidraget hæves til 10 % og lønmodtager til 2 %.  

 

  • SH/Fritvalgskonto:

Den særlige opsparing forhøjes med 2 % i overenskomstperioden fra 7 til 9 %
1. marts 2024 forhøjes med 2 %

Det er også aftalt, at medmindre andet aftales vil indestående midler ved udgangen af maj måned blive udbetalt med førstkommende lønudbetaling.

 

  • Selvvalgt uddannelse:

Løndækning ved selvvalgt uddannelse stiger fra 85 % til 100 % løndækning.

 

  • Stærkere værktøjer til tillidsrepræsenter

 

Tillidsrepræsentanten får mulighed for kollektiv lønforhandling.

Tillidsrepræsentanten har mulighed for at få indblik virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne osv.

Ret til at mødes med nyansatte

Mulighed for at udpege en uddannelsesrepræsentant. 

 

Links til filer og hjemmesider: 

Filer:

PDF: OK23-informationspjece fra CO-Industri

Hjemmesider:

Læs om forliget på OKFakta.dk